Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Mendelsohn, I. (1955). Religions of the ancient Near east: Sumero-Akkadian religious Texts and Ugaritic epics. The library of religion.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Mendelsohn, Isaac. "Religions of the Ancient Near East: Sumero-Akkadian Religious Texts and Ugaritic Epics." The Library of Religion 1955.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Mendelsohn, Isaac. "Religions of the Ancient Near East: Sumero-Akkadian Religious Texts and Ugaritic Epics." The Library of Religion, 1955.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.