Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Furger, F. (1998). Christliche Sozialethik zwischen Philosophie und Theologie: Reflektierte Erinnerungen. Kirche, Kultur, Kommunikation, 863-872.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Furger, Franz. "Christliche Sozialethik Zwischen Philosophie Und Theologie: Reflektierte Erinnerungen." Kirche, Kultur, Kommunikation 1998: 863-872.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Furger, Franz. "Christliche Sozialethik Zwischen Philosophie Und Theologie: Reflektierte Erinnerungen." Kirche, Kultur, Kommunikation, 1998, pp. 863-872.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.