Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Barstad, H. M. (2004). The prophet Oded and the Zakkur inscription: A case of "obscuriore obscurum"? Reading from right to left, 25-37.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Barstad, Hans M. "The Prophet Oded and the Zakkur Inscription: A Case of "Obscuriore Obscurum"?" Reading from Right to Left 2004: 25-37.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Barstad, Hans M. "The Prophet Oded and the Zakkur Inscription: A Case of "Obscuriore Obscurum"?" Reading from Right to Left, 2004, pp. 25-37.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.