Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Horn, P. (2009). Simone Weil and Cormac McCarthy's "The road": Conditions for the possibility of beauty, justice, and faith in God. The presence and absence of God, 187-199.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Horn, Patrick. "Simone Weil and Cormac McCarthy's "The Road": Conditions for the Possibility of Beauty, Justice, and Faith in God." The Presence and Absence of God 2009: 187-199.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Horn, Patrick. "Simone Weil and Cormac McCarthy's "The Road": Conditions for the Possibility of Beauty, Justice, and Faith in God." The Presence and Absence of God, 2009, pp. 187-199.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.